Strapačky

njoki z ovčjim sirom, zeljem in slanino