Kraków je druhé najväčšie z Poľských miest. Leži na brehoch rieky Visly v malopolskej vojvodine. Krakow sa vyznačuje po akademickom a umeleckom stredisku. Ešte stále je dôležitým ekonomickým strediskom Poľska.

Kedy navštíviť Krakow?

Krakow má bohatý a kultúrny program počas celého roku. Veľa ľudí je v letnom čase a hlavne v mesiaci Jún, keď sú dni Krakowa .V tých dňoch je zvlášť veselo. Mesto s koncertmi, divadelnými predstavami a inými slávnosťami zažiarí vo svojom svetle. Je tam aj židovský kultúrny festival, rôzne trhy, sprievod Lajkonik. Leto je pravý čas na výlet do Krakowa.

Hlavné pamiatky

Collegium Maius je najstaršia univerzitna stavba postavená v Polsku a jedná z najstarších Európskych univerzit.

Czartoryský múzem je originálny a zvláštny múzeum princezny Izabely Czartoryjskej z roku 1800.

Hlavný trh (Rynek Główny) je stará strednoveká tržnica. Rozloha je 200 m2 a patrí medzi najvädšie v Polsku a taktiež v Európe.

Kostol sv. Marie je druhý hlavný kostol v Krakowe hneď po Waweľskej katedrále.

Wawel je symbol Poľska. Tu bolo sídlo poľských kráľov 500 rokov.

Wawelska katedrála je hlavna poľska katedrála.

Kazimierz bolo niekedy samostatné mesto, danes je časť Krakowa. Vyznačuje sa po veľmi známej judovkej časti.